2️⃣5️⃣ kwietnia 2023 r. uczniowie klas licealnych SMS-u mieli możliwość przysłuchiwania się wystąpieniom prelegentów w ramach 1️⃣5️⃣. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka”📜, zorganizowanej z okazji 70. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych), Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich.
Konferencja ta jest wydarzeniem cyklicznym o dużym znaczeniu naukowym, w którym biorą udział przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Podczas dwudniowych obrad wygłoszono ponad 120 referatów📃.