PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO RELIGII ROK SZKOLNY 2023/2024 – SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA

PODRĘCZNIK

ĆWICZENIA

I SP

Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii do klasy I szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki (wyd.: „Jedność”)

BRAK

II SP

Odkrywam Królestwo Boże. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielinicki (wyd.: „Jedność”)

BRAK

III SP

Poznaję Jezusa 3. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki (wyd.: „Jedność”)

Poznaję Jezusa 3. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki (wyd.: „Jedność”)

IV SP

Odkrywam życie z Jezusem 4. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki (wyd.: „Jedność”)

Odkrywam życie z Jezusem IV. Zeszyt ćwiczeń do klasy IV szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki (wyd.: „Jedność”)

V SP

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki (wyd.: „Jedność”)

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy V szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki, A. Sętorek (wyd.: „Jedność”)

VI SP

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły

E. Kondrak, K. Mielnicki (wyd.: „Jedność”)

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VI szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki, A. Sętorek (wyd.: „Jedność”)

VII SP

Szczęśliwi, którzy czynią dobro. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki (wyd.: „Jedność”)

Szczęśliwi, którzy czynią dobro VII. Zeszyt ćwiczeń. Klasa VII szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki, A. Sętorek (wyd.: „Jedność”)

VIII SP

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki (wyd.: „Jedność”)

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość. Zeszyt ćwiczeń. Klasa VIII szkoły podstawowej

E. Kondrak, K. Mielnicki, A. Sętorek (wyd.: „Jedność”)

Skip to content