PODRĘCZNIKI 2023/2024 – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA II A / II B

j. polski część 1

„Język polski. Sztuka wyrazu 2. Część 1. (romantyzm). Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa” D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska, C. Ratajczak, A. Regiewicz, T. Zieliński (wyd. „GWO”)

j polski częśc 2

„Język polski. Sztuka wyrazu 2. Część 2. (pozytywizm). Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa” D. Dąbrowska, B. Kapela-Bagińska, E. Prylińska, C. Ratajczak, A. Regiewicz, T. Zieliński (wyd. „GWO”)

j. angielski podręcznik

„Focus 2” Second Edition Student’s Book (A2+/B1) Podręcznik dla liceów i techników B. Michałowski, B. Trapnell, D. Brayshaw, D. Russel, M. Inglot, S. Key, V. Jones („Pearson”)

j. angielski ćwiczenia

„Focus 2” Second Edition Workbook (Ćwiczenia) D. Brayshaw, D. Russel, B. Michałowski (wyd. „Pearson”)

j. niemiecki podręcznik

„Perfekt 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników. Szkoła ponadpodstawowa” B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska (wyd. „Pearson”)

j. niemiecki ćwiczenia

„Perfekt 2. Zeszyt ćwiczeń. Język niemiecki dla liceów i techników. Szkoła ponadpodstawowa” P. Dudek, D. Kin, M. Ostrowska-Polak (wyd. „Pearson”)

biologia zakres podstawowy podręcznik

„Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa” A. Helmin, J. Holeczek (wyd. „Nowa Era”)

biologia rozszerzenie podręcznik zakres rozszerzony

„Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa” M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski (wyd. „Nowa Era”)

biologia rozszerzenie podręcznik zakres rozszerzony

„Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa” F. Dubert, J. Holeczek, M. Guzik, S. Krawczyk, W. Zamachowski, A. Helmin (wyd.: „Nowa Era”)

biologia ćwiczenia/ maturalne karty pracy

„Biologia na czasie 2. Maturalne kary pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” D. Kaczmarek, A. Tyc, R. Stencel, T. Otręba (wyd.: „Nowa Era”)

biologia ćwiczenia/ maturalne karty pracy

„Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” D. Kaczmarek, A. Tyc, B. Grądzki (wyd.: „Nowa Era”)

chemia kontynuacja podręcznika z klasy 1

„To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod (wyd. „Nowa Era”)

chemia podręcznik część 2

„To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod (wyd. „Nowa Era”)

fizyka podręcznik

„Odkryć fizykę 2. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa” M. Braun, W. Śliwa (wyd. „Nowa Era”)


geografia podręcznik zakres podstawowy

ZAKRES PODSTAWOWY: PODRĘCZNIK NIE JEST WYMAGANY

geografia ćwiczenia zakres podstawowy

„Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa” K. Maciążek (wyd. „Nowa Era”)

geografia podręcznik/ vademecum zakres rozszerzony

„Nowa Teraz Matura 2023. Geografia. Vademecum. Szkoła ponadpodstawowa” W. Błaszczykiewicz, O. Jerun, M. Mazur (wyd. „Nowa Era”)

geografia ćwiczenia zakres rozszerzony

„Oblicza geografii 2. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązywania zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony – szkoła ponadpodstawowa” V. Feliniak, E. Jaworska, B. Marczewska, S. Ropel (wyd. „Nowa Era”)


historia klasa II A (2008)

PODRĘCZNIK NIE JEST WYMAGANY

historia klasa II B (2007)

„Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – szkoła ponadpodstawowa” A. Kucharski, A. Łaszkiewicz, A. Niewęgłowska, S. Roszak (wyd.: „Nowa Era”) NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2022

informatyka

„Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy – szkoła ponadpodstawowa” J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki (wyd. „Nowa Era”)

matematyka

„MATeMAtyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa” W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek (wyd. „Nowa Era”)

religia

„Szczęśliwi, którzy żyją wiarą 2. Podręcznik do religii dla klasy 2 liceum i technikum” E. Kondrak, K. Mielnicki (wy.: „Jedność”)

podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych” Z. Makieła, T. Rachwał (wyd. „Nowa Era”)

historia i teraźnieszość

PODRĘCZNIK NIE JEST WYMAGANY

Skip to content