Kontakt

Dyrektor szkoły mgr Justyna Tobór, dyrektor sportowy
mgr Henryk Sobala oraz dyrektor ds. dydaktycznych mgr Hanna Blacha pełnią dyżur dyrektorski w:
PONIEDZIAŁKI 13:00 – 15:00
PIĄTKI 8:00 – 10:00

W tym czasie dyrektorzy są do Państwa i uczniów dyspozycji.

    SMS RADZIONKÓW

    TUTAJ SPEŁNIAMY TWOJE MARZENIA

    Skip to content