Nasi uczniowie z kl. I i II biorą udział w XII edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka. W tym celu wykonali pracę konkursową, czyli zestaw bezpiecznych zasad obowiązujących w klasie/szkole.