Z okazji Świynta Grubiorza
winszujymy szczynścio na grubie,
tela wiela zjazdów tela wyjazdów,
Niych Waszo patronka Świynto Barbra
łochranio łod wszystkigo złego,
A Ponbóczek Niych szczynśliwie
dokludzi do pyndzyje!
⚒Szczynść Boże!⚒