Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego ostatni dzień miesiąca LISTOPADA (środę) ogłaszamy „Dniem zielonym”!