3️⃣ maja 2023 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na pl. Letochów. W ten sposób upamiętniona została 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.