Zobacz film promocyjny

Piłka nożna

Uczniowski Klub Sportowy Ruch Radzionków został założony 4 czerwca 2004 roku przez grupę nauczycieli wychowania fizycznego. Wszyscy Ci nauczyciele byli związani ze sportem oraz z Miastem Radzionków. Prezesem ówczesnego Klubu był Adam Szydło. Po kilku latach funkcjonowania i próbach rozwinięcia sportowej działalności w Radzionkowie Klub musiał wstrzymać funkcjonowanie, głównie ze względu na brak bazy sportowej oraz możliwości organizacyjne. Reaktywacja nastąpiła w 2013 roku. Wybrano nowy zarząd, którego prezesem został Henryk Sobala i znów rozpoczęto szkolenie dzieci i młodzieży. 

Nowe pomysły i nowe możliwości pozwoliły na odbudowę Klubu, który na co dzień ściśle współpracował z drużyną seniorów, Klubem Sportowym Ruch Radzionków założonym w 1919 roku. Wspólna praca 100-letniego już Klubu (KS Ruch Radzionków) oraz 15-letniego UKS Ruch Radzionków pozwala na umiejętne łączenie szkolenia sportowego, a młodszy imiennik pełni ważną rolę zaplecza sportowego dla drużyny występującej obecnie na poziomie IV ligi. Od początku swojej działalności UKS Ruch Radzionków korzystał na zasadach współpracy z obiektów Klubu Sportowego Ruch Radzionków (przy ulicy Narutowicza 11)

Obiekt Ruchu Radzionków do 2017 roku

Obiekt ten pamięta największe sukcesy Ruchu Radzionków, jak historyczna wygrana 5:0 z utytułowanym Widzewem Łódź (przy 10-tysięcznej publiczności), czy inne emocjonujące mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym (I liga). W pierwszym sezonie w elicie drużyna z Radzionkowa zajmuje 6 miejsce (najwyższe ze śląskich drużyn). Na tym poziomie rozgrywkowym Ruch Radzionków występował przez trzy sezony. W kolejnych latach Klub notował gorsze sezony i notował spadki do niższych klas rozgrywkowych.

W 2017 roku ówczesny stadion zostaje sprzedany, a w roku 2018 UKS Ruch Radzionków oraz KS Ruch Radzionków przenoszą się na nowy obiekt w Radzionkowie przy ulicy Knosały 113, gdzie oba Kluby wspólnie działają dla rozwoju radzionkowskiej piłki nożnej. Kluczowym elementem tego połączenia jest również Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków, która powstała w 2017 z inicjatywy działaczy i trenerów z terenu Radzionkowa.

FILOZOFIA, WIZJA, CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA

Ważną częścią w funkcjonowaniu Klubu są wartości, na bazie których budowana jest cała społeczność Ruchu Radzionków. Są to przede wszystkim przywiązanie do barw klubowych, utożsamianie się ze środowiskiem lokalnym oraz wychowanie dobrych piłkarzy i wyedukowanych młodzieńców, którzy poradzą sobie w przyszłości z wszystkimi trudnościami. Nabyte podczas całego procesu szkolenia umiejętności mają być ułatwieniem w funkcjonowaniu w dorosłości. Ruch Radzionków słynie w okolicy z rodzinnej i przyjaznej atmosfery. Takiej, w której możliwy jest prawidłowy rozwój sportowy oraz edukacyjny.

Połączone ze sobą w procesie edukacyjno-sportowym Klub i Szkoła są miejscem kształcącym młodzież o silnym charakterze, uczącym postępowania fair play zarówno w sporcie, jak i w życiu, pokazującym, że sukces można osiągnąć jedynie ciężką pracą i wysiłkiem… Niech więc mottem tej koncepcji będą słowa jednego z najsłynniejszych brazylijskich piłkarzy – Pelégo:

„Sukces to nie przypadek
To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie,
a przede wszystkim miłość do tego co robisz”
Pele

WIZJA SZKOLENIA

Uczniowski Klub Sportowy Ruch Radzionków wraz ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Radzionków, mają być miejscem skupiającym dzieci i młodzież mającą ogromne zamiłowanie i pasję do sportu. Pomóc w tym ma wykwalifikowana kadra trenerska i pedagogiczna, która posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, a w swojej pracy posługuje się nowoczesnymi metodami. Jako miejsce bezpieczne, przyjazne i nowoczesne ma kształtować osobowość uczniów i przygotowywać ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Dzięki nieustannej współpracy uczniów ze sobą – zarówno w klasie lekcyjnej, jak i na boisku sportowym, w młodych piłkarzach wykształcona zostanie empatia i umiejętność odróżniania dobra od zła. Poznają swoje mocne i słabe strony, co jest niezwykle istotne w pracy nad sobą jako sportowcem i człowiekiem. Stała współpraca z rodzicami pozwoli na budowanie właściwego systemu wartości u uczniów i pozwoli na wspólne wychowanie dzieci w partnerstwie i zaufaniu. Stale poszerzana baza sportowa i oferta edukacyjna pozwoli zapewnić nowoczesne warunki nauki i da możliwość wszechstronnego rozwoju dzieci w salach lekcyjnych i na obiektach sportowych.

Działalność edukacyjno-sportowa ma na celu ukształtowanie następującego modelu absolwenta:

 

UWARUNKOWANIA SZKOLENIOWE KLUBU

Proces szkolenia w strukturach Klubu budowany jest według następującego schematu.
Uczniowski Klub Sportowy Ruch Radzionków zajmuje się szkoleniem do końca ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej w kategoriach wiekowych:
– Skrzat (G1 i G2),
– Żak (F1 i F2),
– Orlik (E2).
Zawodnicy na tym etapie trenują 2-3 razy w tygodniu dodatkowo biorąc udział
w meczach mistrzowskich, meczach towarzyskich oraz turniejach piłkarskich.
Po tym etapie następuje nabór do 4 klasy szkoły podstawowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego Radzionków. Tutaj zawodnicy uczący się w SMS Radzionków nadal reprezentują UKS Ruch Radzionków w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Nożnej lub turniejach piłkarskich na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków prowadzi edukację na poziomie:
– 4 klasy Szkoły Podstawowej (Orlik – E1),
– 5 klasy Szkoły Podstawowej (Młodzik – D2),
– 6 klasy Szkoły Podstawowej (Młodzik – D1),
– 7 klasy Szkoły Podstawowej (Trampkarz – C2),
– 8 klasy Szkoły Podstawowej (Trampkarz – C1),
– 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego (Junior – B2),
– 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego (Junior – B1),
– 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego (Junior – A1),
– 4 klasy Liceum Ogólnokształcącego (Junior – A1).

Od kategorii juniora starszego (Junior A1) zawodnicy transferowani są z UKS Ruch Radzionków do KS Ruch Radzionków, w strukturach którego funkcjonuje drużyna juniorów oraz drużyna seniorów. Na tym etapie drużyna juniorów jest bezpośrednim zapleczem drużyny występującej w dorosłej piłce.

Strategią Klubu jest, aby jak największa ilość zawodników którzy przeszli przez cały system szkolenia UKS Ruch Radzionków i SMS Radzionków trafiali do drużyny seniorów Ruchu Radzionków. Obecnie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w SMS Radzionków trafiają w pierwszej kolejności do KS Ruch Radzionków. Kilku uczniów Szkoły regularnie trenuje z pierwszym zespołem, a kilku zawodników jest już zawodnikami IV ligowej drużyny. 

Opisana powyżej współpraca Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków dotyczy przede wszystkich dwóch kluczowych podmiotów:
– Szkoły Mistrzostwa Sportowego Radzionków (w zakresie kategorii dziecięcych
i młodzieżowych),
– Klubu Sportowego Ruch Radzionków (w zakresie kategorii juniorów starszych
i seniorów).
UKS Ruch Radzionków współpracuje również na ściśle określonych zasadach
z okolicznymi szkółkami sportowymi. Współpraca dotyczy m.in.:
– wspólnych naborów do grup piłkarskich,
– wspólnej organizacji turniejów piłkarskich,
– wspólnych wyjazdów na turnieje piłkarskie,
– wspólnych szkoleń dla trenerów,
– wspólnego udziału w konferencjach organizowanych przez jeden z Klubów,
– wymiany doświadczeń między trenerami,


Dodatkowo UKS Ruch Radzionków i SMS Radzionków współpracują z:
– Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Radzionków,
– Młodzieżowym Klubem Sportowym Sokół Radzionków,
– Urzędem Miasta Radzionków,
– Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach,
– Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie,
– Centrum Kultury „Karolinka”,
– Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Bytomiu,
– Komendą Policji w Tarnowskich Górach,
– Stowarzyszeniem „Cidry Lotajom”,
– lokalnymi klubami sportowymi.

INFRASTRUKTURA I BAZA SPORTOWA

Główna baza szkoleniowa UKS Ruch Radzionków mieści się na obiekcie przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Radzionków (Radzionków, ulica ks. dr Józefa Knosały 113).
Znajdują się tutaj:
– pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 100 x 64 m.,
– boisko do zajęć indywidualnych oraz treningu bramkarzy o wymiarach 28 x 32 m.,
– sala fitness (do zajęć prewencji przed urazami, koordynacji oraz gimnastyki)
– 4 sale multimedialne,
– pokój trenerów,
– pokój sędziów,
– 2 szatnie duże,
– 2 szatnie małe,
– magazyn sprzętu specjalistycznego,


W odległości 200 metrów od obiektu sportowego znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa (40 x 20 m).
W odległości 900 metrów od obiektu sportowego znajduje się boisko typu Orlik o wymiarach 60 x 30 m.

DODATKOWE ZASADY PANUJĄCE W KLUBIE

Stroje meczowe
Zawodnicy UKS Ruch Radzionków trenują w jednolitych strojach sportowych. Również mecze ligowe rozgrywane są w jednolitych kompletach. Do dyspozycji drużyn są komplety treningowo-meczowe, których kolorystyka nawiązuje do barw klubowych.

Opaska kapitana
Wyróżnieniem dla każdego zawodnika powinna być możliwość godnego reprezentowania swojego klubu. Kapitan drużyny zostaje wybrany jako osoba reprezentująca swój zespół. W całej strukturze UKS Ruch Radzionków funkcjonuje wzór opaski kapitana.

Opaska kapitana UKS Ruch Radzionków
SMS RADZIONKÓW im. Antoniego Piechniczka

TUTAJ SPEŁNIAMY TWOJE MARZENIA

Skip to content