Zobacz film promocyjny

Piłka siatkowa

CHARAKTERYSTKA

W 2017 roku w Radzionkowie powstaje Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Funkcjonowanie Szkoły ma na celu stworzenie optymalnych warunków do rozwoju młodych ludzi. Warunki te mają umożliwić połączenia nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu. Najważniejszym celem realizowanym w Szkole Mistrzostwa Sportowego jest wyszkolenie w okresie kilku lat wszechstronnego, uniwersalnego pod względem techniczno–taktycznym, motorycznym
i mentalnym zawodnika, który po dalszym szkoleniu będzie przygotowany do gry na wysokim poziomie sportowym adekwatnym do swoich predyspozycji i możliwości.

SIATKÓWKA ŻEŃSKA

Siatkówka wystartowała w naszej Szkole po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 i liczyła tylko kilka dziewcząt, które zdecydowały się połączyć naukę z nabywaniem nowych oraz doskonaleniem posiadanych umiejętności gry w piłkę siatkową. Kolejne lata to postępujący rozwój dyscypliny w szkole, gdzie aktualnie uczy się około dwudziestu siatkarek, które od roku 2020/2021 występują w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej reprezentując klub SMS Radzionków w następujących kategoriach:
Mini siatkówka – dwójki
Mini siatkówka – trójki
Mini siatkówka- czwórki
Młodziczki

piłka_siatkowa

GRUPY NABOROWE

Uczniowski Klub Sportowy Ruch Radzionków wraz ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Radzionków, mają być miejscem skupiającym dzieci i młodzież mającą ogromne zamiłowanie i pasję do sportu. Pomóc w tym ma wykwalifikowana kadra trenerska i pedagogiczna, która posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, a w swojej pracy posługuje się nowoczesnymi metodami. Jako miejsce bezpieczne, przyjazne i nowoczesne ma kształtować osobowość uczniów i przygotowywać ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Dzięki nieustannej współpracy uczniów ze sobą – zarówno w klasie lekcyjnej, jak i na boisku sportowym, w młodych piłkarzach wykształcona zostanie empatia i umiejętność odróżniania dobra od zła. Poznają swoje mocne i słabe strony, co jest niezwykle istotne w pracy nad sobą jako sportowcem i człowiekiem. Stała współpraca z rodzicami pozwoli na budowanie właściwego systemu wartości u uczniów i pozwoli na wspólne wychowanie dzieci w partnerstwie i zaufaniu. Stale poszerzana baza sportowa i oferta edukacyjna pozwoli zapewnić nowoczesne warunki nauki i da możliwość wszechstronnego rozwoju dzieci w salach lekcyjnych i na obiektach sportowych.

Działalność edukacyjno-sportowa ma na celu ukształtowanie następującego modelu absolwenta:

 
piłka_siatkowa_2

BAZA SPORTOWA

Zajęcia sportowe odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych takich jak:
– pełnowymiarowa hala sportowa MOSiR przy ul. Knosały 16.

– salka fitness przy ul. Knosały 113 (na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Radzionków)

SMS RADZIONKÓW im. Antoniego Piechniczka

TUTAJ SPEŁNIAMY TWOJE MARZENIA

Skip to content