Plan pracy

Harmonogram imprez, uroczystości, zawodów sportowych i konkursów w roku szkolnym 2023/2024 dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków.

Harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego w związku z bieżącymi potrzebami placówki. 

Harmonogram zawodów sportowych będzie stale aktualizowany.

SMS RADZIONKÓW im. Antoniego Piechniczka

TUTAJ SPEŁNIAMY TWOJE MARZENIA

Skip to content