Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły, pod czujną opieką wychowawców, mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na treningi. 

Świetlica szkolna czynna jest w czasie nauczania stacjonarnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30 (w wyjątkowych sytuacjach, po zgłoszeniu i uzgodnieniu takiej potrzeby z dyrekcją szkoły, godziny mogą ulec wydłużeniu.)

kierownik świetlicy: mgr Natalia Krytowska

W czasie nauki zdalnej świetlica prowadzi swą działalność na platformie Microsoft Teams. Polega ona na przekazywaniu e-ciekawostek, w formie bloków czy serii tematycznych, związanych ze światem kultury, przyrody, nauki, sportu, aby czas nauki na odległość dodatkowo wykorzystać na utrwalenie i poszerzenie wiedzy ogólnej naszych uczniów.
Głównym celem działalności stacjonarnej naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz wspomaganie dydaktycznych zadań szkoły. Zapewniamy zajęcia świetlicowe uwzględniające cele wychowawcze, potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe naszych podopiecznych. Organizujemy zajęcia rozwijające ich zainteresowania i postawy prospołeczne. Zapewniamy przestrzeń oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Tematyka zajęć, konkursów świetlicowych uwzględnia kalendarzowy układ roku.

Podopieczni należący oraz przebywający w świetlicy mają możliwość uczestniczyć w różnorodnych formach tych zajęć:

• sportowych
• czytelniczych
• plastyczno-technicznych
• dydaktycznych m.in. poprawiających umiejętności pamięciowego liczenia 
• w grach i zabawach stolikowych (na wyposażeniu świetlicy są do dyspozycji m.in. piłkarzyki stołowe oraz wiele gier planszowych i zręcznościowych)
• zdalnych (w czasie nauki zdalnej)

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi podopieczni czas spędzony w naszej świetlicy wykorzystali kreatywnie i efektywnie. Na terenie świetlicy obowiązuje Regulamin Świetlicy.

SMS RADZIONKÓW im. Antoniego Piechniczka

TUTAJ SPEŁNIAMY TWOJE MARZENIA

Skip to content