Swoją wizytę rozpoczęli od przejścia przez bramkę bezpieczeństwa. Następnie wzięli udział w prelekcji na temat zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wykład prowadził SSR Adam Skowron- Przewodniczący Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich
Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą sądownictwa, odpowiedzialnością karną osób nieletnich, poznali różne zawody prawnicze. Obejrzeli także salę rozpraw, gdzie mieli okazję zająć miejsce sędziego, a także pokój przesłuchań.⚖️