Nasza placówka nie podlega rekrutacji elektronicznej!

Podania do I i II klasy liceum należy składać do 28 kwietnia 2021 r., by wziąć udział w testach sportowych będących pierwszym etapem rekrutacji. Oprócz złożenia dokumentów do naszego SMS, w maju przystępujecie do rekrutacji elektronicznej dla szkół średnich gdzie możecie nadal wybrać 3 szkoły publiczne i do nich aplikować.